CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DEVA
Deva 330084, 22 Decembrie 58, jud. HD, cod fiscal 4374385, e-mail: spjudeva1@gmail.comCentrala: 0254215051, 
Centrala: 0254215051, 0254213120, 0254227070, 0254222033, 0254217799, 0734661888, 0372100145

Cauta

Secţiile spitalului

Contact

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA

Adresa: 22 Decembrie, nr. 58

Deva, 330084, Jud. HD

E-mail: spjudeva1@gmail.com

Secretariat: 0254.214.616

Fax: 0254.212.516

Centrala telefonica:

0254.215051
0254.213120
0254.227070
0254.222033
0254.217799
0734.661888
0372.100145
0372.100146
0372.100.147

Fisier:
0732.570333
0254.215051 int. 158

 

programarionline

link pentru uz intern

 

Lista cu numerele de telefon la care se pot obtineinformatii si se pot face programari

           Structura

NR. MOBIL ALOCAT

INTERNE. PARTER                                                                   SECTIE

0791 011009

INTERNE ETAJ.1                                                                       SECTIE

0791 011012

INTERNE ETAJ.2                                                                       SECTIE

0791 011013

INTERNE GARDA                                                                     SECTIE

0791 011014

NEUROLOGIE GARDA                                                             SECTIE

0791 011015

CARDIOLOGIE ATI                                                                   SECTIE

0791 011016

RADIOLOGIE ASISTENTE

0791 011017

RADIOLOGIE COMPUTER TOMOGRAF

0791 011018

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

0791 011019

CHIRURGIE ASISTENTE                                                          SECTIE

0791 011020

CHIRURGIE MEDICI                                                                 SECTIE

0791 011021

CHIRURGIE GARDA                                                                SECTIE

0791 011022

FARMACIE ONCOLOGIE                                                         SECTIE

0791 011023

GARDEROBA

0791 011027

BIROU IT RAILEANU MIHAELA

0791 011028

ONCOLOGIE  ASISTENTE                                                        SECTIE

0791 011029

UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE: GARDA

0791 011030

UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE INT.

0791 011031

UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE COVID

0791 011032

UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE PEDIATRIE

0791 011033

UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE REGISTRATURA

0791 011034

SALA NASTERI                                                                          SECTIE

0791 011035

PNEUMOLOGIE                                                             POLICLINICA

0791 011037

NEUROLOGIE.                                                               POLICLINICA

0791 011038

CARDIOLOGIE.                                                              POLICLINICA

0791 011039

HEMATOLOGIE                                                             POLICLINICA

0791 011040

MEDICINA INTERNA                                                    POLICLINICA

0791 011041

GASTROENTEROLOGIE                                 SECTIE DR DEMETER

0791 011042

AMBULATORIU  PEDIATRIE

0791 011043

PROGRAMARI NEUROLOGIE PEDIATRICA

0791 011044

NEUROLOGIE PEDIATRICA DR. POP

0791 011045

ONCOLOGIE + STATISTICA.                                        POLICLINICA

0791 011046

ALERGOLOGIE POLICLINICA

0791 011047

OFTALMOLOGIE + TRATAMENT                               POLICLINICA

0791 011048

ORTOPEDIE +ORTOPEDIE INFANTILA                     POLICLINICA

0791 011049

GASTROENTEROLOGIE                                                POLICLINICA

0791 011050

CHIRURGIE                                                                    POLICLINICA

0791 011051

DERMATOVENEROLOGIE TRATAMENT                  POLICLINICA

0791 011052

DEZINFECTOR

0791 011053

BOLI  INFECTIOASE  SPITALIZARE DE ZI                     POLICLINICA

0791 011054

ENDOCRINOLOGIE                                                       POLICLINICA

0791 011055

O.R.L.                                                                              POLICLINICA

0791 011056

PSIHIATRIE                                                                    POLICLINICA

0791 011057

UROLOGIE + TRATAMENT                                         POLICLINICA

0791 011058

NEFROLOGIE                                                                 POLICLINICA

0791 011059

REUMATOLOGIE                                                          POLICLINICA

0791 011060

GINECOLOGIE                                                               POLICLINICA

0791 011061

BIROU INTERNARI                                                       POLICLINICA

0791 011062

REGISTRATURA                                                              POLICLINICA

0791 011063

LABORATOR T.B.C.                                                                 SECTIE

0791 011064

AMBULATORIU T.B.C.                                                 POLICLINICA

0791 011065

DINSPENSAR  T.B.C.                                                               SECTIE

0791 011066

AMBULATORIU BAIA SARATA

0791 011067

RECUPERARE MEDICALA                                                       SECTIE

0791 011068

PEDIATRIE PARTER                                                                SEC TIE

0791 011069

PEDIATRIE ETAJ 2                                                                    SECTIE

0791 011070

UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE: CALAN

0791 011071

SERVICIUL  ADMINISTRATIV

0791 011072

BIROU ACHIZITII

0791 011073

BIROU SALARII

0791 011074

MANAGEMENTUL CALITATII - TIF MIHAELA

0791 011075

BIROU FINANCIAR

0791 011076

BIROU CONTABILITATE

0791 011077

BIROU R.U.N.O.S.

0791 011078

DIRECTOR DE INGRIJIRI MEDICALE

0791 011079

BIROU JURIDIC

0791 011080

BIROU APROVIZIONARE

0791 011081

UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE: ILIA

0791 011082

POARTA  SPITAL

0791 011083

ARHIVA

0791 011084

DIABET DR. FOTESCUNICOLETA                                          POLICLINICA

0791 011085

DIABET DR. DOMNITEANU GAROFITA                                      POLICLINICA

0791 011086

DIALIZA  ASISTENTE                                                               SECTIE

0734 996852

BOLI  INFECTIOASE  ASISTENTE                                           SECTIE

0734 661887

NEUROLOGIE  ASISTENTE                                                     SECTIE

0734 996826

CARDIOLOGIE  ASISTENTE                                                    SECTIE

0734 996870

RADIOLOGIE  RMN SPITAL

0723 673690

FARMACIE

0734 996860

ATI  COVID - 19

0734 996864

ATI  NON COVID - 19

0734 996815

ONCOLOGIE  POLICLINICA

0734 661892

ANATOMIE  PATOLOGICA

0734 661901

BLOC  OPERATOR

0734 996882

ORTOPEDIE                                                                              SECTIE

0734 996869

UROLOGIE                                                                                SECTIE

0734 996817

GINECOLOGIE                                                                          SECTIE

0734 996868

NEONATOLOGIE                                                                     SECTIE

0734 996818

ORL SECTIE

0734 996884

OFTALMOLOGIE                                                                      SECTIE

0734 996850

CHIRURGIE  PLASTICA                                                            SECTIE

0734 661900

UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA  (PUNCT DE  SANGE)

0734 996827

FISIER  POLICLINICA

0732 570333

LABORATOR  PUNCT DE RECOLTARE+RECOLTARI POLICLINICA

0733 733553

ASISTENTE  T.B.C.                                                                   SECTIE

0734 996880

RECUPERARE  MEDICALA BAIA SARATA

0734 996832

CENTRUL DE SANATATE MINTALA  COPII POLICLINICA DACIA

0734 996862

CENTRUL DE SANATATE MINTALA  ADULTI POLICLINICA DACIA

0731 222221

PSIHIATRIE                                                       POLICLINICA DACIA

0734 996842

DERMATO VENERICE                                                             SECTIE

0734 996831

PEDIATRIE  ETAJ  I

0734 996830

ATI SUSPECTI COVID - 19

0791 011087

CHIRURGIE PLASTICA                                                  POLICLINICA

0791 011088

INTERNE ASISTENTE SEFE                                                     SECTIE

0791 011089

URGENTE STOMATOLOGICE

0791 011091

ONCOLOGIE SPITALIZARE DE ZI 0728 965 687

 

CENTRALA TELFONICA - 0734661888             -  0254215051              - 0254217799

                     - 0372100147             -  0254213120               - #1000

                                          - 0372100146             -  0254227070

                                          - 0372100145             -  0254222033

Chestionar privind satisfactia pacientului

Chestionar privind satisfactia pacientului.pdf

Educatie medicala, preventie si stil de viata sanatosMetodologia de rambursare a cheltuielilor cu medicamentele, materialele sanitare si investigatiile paraclinice, suportate de catre pacienti asigurati pe perioada internarii in Spitalul Judetean de Urgenta Deva


DREPTURILE PACIENŢILOR
Spitalul informează pacienţii şi pe familiile acestora în legătură cu îngrijirea şi cu serviciile ce i se acordă, cu accesul la aceste servicii.
Îngrijirea acordată de personalul nostru este oferită cu respect şi consideraţie faţă de valorile, convingerile şi intimitatea pacientului.
Pacienţii sunt protejaţi împotriva atacului la persoană.
Informaţiile legate de pacient sunt confidenţiale şi sunt protejate faţă de pierderea sau folosirea necorespunzătoare.
Spitalul informează pacientul şi familia în legătură cu drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de refuzul sau întreruperea tratamentului.
Pacienţii şi familia primesc informaţii corespunzătoare în legătură cu boala, tratamentul prescris şi persoanele care îi vor îngriji astfel încât aceştia să poată lua decizia în ceea ce priveşte propria îngrijire.
Spitalul oferă îngrijire în limita normelor financiare, etice, legale şi de interes reciproc.
Serviciile de laborator, radiologie, explorări funcţionale sunt disponibile pentru îndeplinirea nevoilor pacientului numai după evaluare şi recomandarea medicului specialist.

OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR
Odată internat în spital vă rugăm să respectaţi şi să păstraţi ordinea şi curăţenia. Pentru puţin timp casa d-voastră este aici.
În interesul sănătăţii d-vostră faceţi un mic efort de voinţă şi lăsaţi-vă de fumat.
Spitalul dispune de toate condiţiile pentru păstrarea unei igene corporale - VĂ RUGĂM - folosiţi-vă de această oportunitate.
FOLOSIŢI CONTAINERUL (coşul) pentru depozitarea deşeurilor sau resturilor menajere.
Anunţaţi familia despre orele de vizită, intrarea aparţinătorilor este interzisă in restul zilei.
LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALĂ A TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-AŢI PRIMIT.
ESTE INTERZISĂ PĂRĂSIREA SECŢIEI FĂRĂ AVIZUL MEDICULUI SAU AL ASISTENTEI DE SALON.
ÎN SPITAL veţi sta atâta timp cât este necesar doar dacă respectaţi prescripţiile medicale şi regulamentul de ordine interioară a spitalului.

INSTRUCŢIUNI
Faptul că vă aflaţi în spitalul nostru vă dă prilejul să beneficiaţi de o asistenţă medicală de înalta performanţă. Pentru că îngrijiriile medicale ce vi se acordă să fie cât mai eficiente trebuie să sprijiniţi străduinţele noastre în acest sens.

VĂ RECOMANDĂM
- înainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-vă medicului de familie sau medicului specialist pentru a obţine biletul de trimitere pentru internare.
- prezentaţi-vă la internare cu documentele necesare.

NU UITA !!!
Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat


- Salariat – Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.
- Persoana fizica autorizata (PFA) – Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.
- Persoanele fizice fara venit obligata sa se asigure – Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.
- Pensionar – Act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie.
- Copii in varsta de pana la 18 ani – Act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca.
- Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
- Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
- Studentii daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.
- Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.
- Somer – Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de – AJOFM.
- Beneficiar de ajutor social – Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001.
- Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si documentul eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
- Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara) – Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
- Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) – Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
- Detinutii politici – Certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
- Eroii Revolutiei din decembrie 1989 – Certificatul de erou al Revolutiei.
- Veterani de razboi – Legitimatia de veteran.
- Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate, adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
- Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate, certificatului de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
- Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse – Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.
- Coasiguratul – Act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
- Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri – Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
- Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca – Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.
- Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
- Cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania – Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.
- Cetatenii straini care au domiciliul in stainatate – Act de identitate (pasapoarte) si cardul european de asigurari de sanatate.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

EXTRAS DIN LEGEA nr.95/2006-privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare


TITLUL VIII-ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE
CAP.II-ASIGURAŢII
SECTIUNEA a 2-a Drepturile si obligatiile asiguratilor

ART. 217
(1) Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza in conditiile prezentei legi.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaboreaza de CNAS pe baza consultarii Colegiului Medicilor din Romania, denumit in continuare CMR, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR, Colegiului Farmacistilor din Romania, denumit in continuare CFR, Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, denumit in continuare OAMMR, Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, denumit in continuare OBBC, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pana la data de 30 septembrie a anului in curs pentru anul urmator. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin hotarare a Guvernului. In cazul nefinalizarii elaborarii contractului-cadru in termenul prevazut, se prelungeste prin hotarare a Guvernului aplicabilitatea contractului-cadru din anul in curs.
(3) Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:
a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati, aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a);
c) criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;
d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
e) tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;
f) internarea si externarea bolnavilor;
g) masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;
h) conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;
i) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
j) modul de informare a asiguratilor;
k) coplata pentru unele servicii medicale.
(4) Ministerul Sanatatii Publice impreuna cu CNAS sunt abilitate sa organizeze licitatii si alte proceduri de achizitii publice in vederea derularii programelor nationale de sanatate, in conditiile legii.
(5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR, CMDR, OAMMR, OBBC, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pana la data de 15 noiembrie a anului in curs pentru anul urmator, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS.
(6) In cazul nefinalizarii normelor metodologice, Ministerul Sanatatii Publice le va elabora si le va aproba prin ordin in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (5).

ART. 218
(1) Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta lege.
(2) Asiguratii au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
k) sa beneficieze de dispozitive medicale;
l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
n) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.
(3) Asiguratii prevazuti in Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de asistenta medicala gratuita, respectiv servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, suportate din fond, in conditiile contractului-cadru si din bugetele ministerelor si institutiilor respective, in conditiile platii contributiei de asigurari sociale de sanatate.
(4) Personalitatile internationale cu statut de demnitar primesc asistenta medicala de specialitate in unitati sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sanatatii publice.

ART. 219
Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art. 218 sunt urmatoarele:
a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

Program audiente

Program audiențe
Manager Spital Județean Deva

Dr. Stoica Mariș Emil
Marți orele 11:00-13:00
Joi orele 11:00-13:00

Programari

Programări ambulatoriu de specialitate

Telefon mobil: 0732.570.333

Telefon: 0791.011.079

Centrala telefonica:

0254/213120

0254/215051

0254/223033

0254/227070

 int. 158

Interval orar: 12.00-15.00

Programări neurologie pediatrica

Dr. Balea Mădălina
Tel. 0790123087

Dr. Pop Luminița
Tel. 0774568942

Programări ambulatoriu pediatrie:

Tel. 0790268975

Programări RMN

Tel. 0723.673.690

Programare în ambulator la consultații și la procedurile de fizioterapie

Tel.0734.996.883

Cabinetul de Oncologie Ambulator de specialitate

Tel.:0734.661.892

Oncologie spitalizare de zi

0728 965 687

Programari Ambulatoriu Reumatologie

Luni – Vineri , Ora 7 – 9  

Dr. Velcherean Nicola Mihaela

Dr. Miclaus Radu

Tel. 0791.011060

Program transplant

Feedback pacienti

feedback22

Informatii apartinatori

ATI COVID:
0734996864

Boli infecțioase COVID:
0734.661.887

Pneumologie COVID:
0734.996.880
Medicina Interna COVID:
0722 227785 
ATI: 0734996861
ATI Suspecti: 0734996815
Cardiologie: 0734996870
Chirurgie Plastica: 0734661900
Oftalmologie: 0734996850
ORL: 0734996884
Ortopedie: 0734996869
Urologie: 0734996817
CSM Copii: 0734996862
CSM Adulti: 0731222221

INFOCONS

InfoCons 1 jpg

Certificate ISO

Arhivă anunţuri

connect1

Vizitatori

1320307
Azi
Ieri
Saptamana aceasta
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
Total
1061
1394
2455
1306400
41347
41372
1320307

2024-02-27 13:38

Spital Deva Facebook