SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DEVA
Deva, cod 330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud. Hunedoara, cod fiscal 4374385, e-mail: spjudeva1@gmail.com
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Secretariat: tel.: 0254/214616, fax: 0254/212516, Centrala telefonică: 0254/227070. 0254/217799, 0254/661888

Spital Deva Facebook

Secţiile spitalului

Contact

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA

Adresa: Strada 22 Decembrie, nr. 58

Deva, 330084

Jud. Hunedoara

E-mail: spjudeva1@gmail.com

Secretariat: 0254.214.616

Fax: 0254.212.516

Centrala telefonica:

0254.227.070

0254.217799

0254.661.888

LEGISLATIE

   
 
 
 
 
 
 
 • Lege nr. 371/2006
  pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 
 
 
 
 
 • ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013
  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
 
 
 • ORDIN Nr. 423/191 din 29 martie 2013
  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014*)
 
 
 
 
 • HOTĂRÂRE Nr. 117 din 27 martie 2013
  pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014
 
 • Ordinul comun nr. 622-214/14 iunie 2012
  privind modificarea si completarea Ordinului M.S. si al Presedintelui CNAS nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1389/2010.
 
 
 • ORDIN nr. 632 din 1 iunie 2006
  pentru aprobarea modelului declaratiei de interese, al declaratiei referitoare la incompatibilitati si al declaratiei de avere
 
 
 • Hotararea nr 909 din 14 septembrie 2011
  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr 451/2004.
 
 • Ordinul MS nr. 1011/2011
  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate.
 
 • Ordinul nr. 1117/2010
  privind aprobarea listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele nationale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop lucrativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2010
 
 • Ordinul nr.430/470 din 12 mai 2010
  pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • Precizari.
 
 

Programari ambulatoriu

Programări ambulatoriu de specialitate

Telefon mobil: 0732.570.333

Telefon fix: 0254.212.005

Centrala telefonica:

0254/213120

0254/215051

0254/223033

0254/227070

 int. 158

Programari

Programări neurologie pediatrica

Dr. Balea Mădălina
Tel. 0790123087

Dr. Pop Luminița
Tel. 0771011857

Programări ambulatoriu pediatrie:

Tel. 0790268975

Programări RMN

Tel. 0723.673.690

Feedback pacienti

feedback22

Telefoane sectii - informatii apartinatori

ATI COVID:
0734996864

Boli infecțioase COVID:
0734.661.887

Pneumologie COVID:
0734.996.880
ATI: 0734996861
ATI Suspecti: 0734996815
Cardiologie: 0734996870
Chirurgie Plastica: 0734661900
Oftalmologie: 0734996850
ORL: 0734996884
Ortopedie: 0734996869
Urologie: 0734996817

Certificate ISO

Program transplant

Vizitatori

237569
Azi
Ieri
Saptamana aceasta
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
Total
39
979
4288
228062
12347
23881
237569

2021-04-17 01:36