SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DEVA
Deva, cod 330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud. Hunedoara, cod fiscal 4374385, e-mail: spjudeva1@gmail.com
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Secretariat: tel.: 0254/214616, fax: 0254/212516, Centrala telefonică: 0254/227070. 0254/217799, 0254/661888

Spital Deva Facebook

Secţiile spitalului

LEGISLATIE

   
 
 
 
 
 
 
 • Lege nr. 371/2006
  pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 
 
 
 
 
 • ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013
  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
 
 
 • ORDIN Nr. 423/191 din 29 martie 2013
  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014*)
 
 
 
 
 • HOTĂRÂRE Nr. 117 din 27 martie 2013
  pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014
 
 • Ordinul comun nr. 622-214/14 iunie 2012
  privind modificarea si completarea Ordinului M.S. si al Presedintelui CNAS nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1389/2010.
 
 
 • ORDIN nr. 632 din 1 iunie 2006
  pentru aprobarea modelului declaratiei de interese, al declaratiei referitoare la incompatibilitati si al declaratiei de avere
 
 
 • Hotararea nr 909 din 14 septembrie 2011
  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr 451/2004.
 
 • Ordinul MS nr. 1011/2011
  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate.
 
 • Ordinul nr. 1117/2010
  privind aprobarea listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele nationale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop lucrativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2010
 
 • Ordinul nr.430/470 din 12 mai 2010
  pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • Precizari.
 
 

Feedback pacienti

feedback22

Program transplant

Programari

Programări neurologie pediatrica

Dr. Balea Mădălina
Tel. 0790123087

Dr. Pop Luminița
Tel. 0771011857

Programări ambulatoriu pediatrie:

Tel. 0790268975

Vizitatori

114324
Azi
Ieri
Saptamana aceasta
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
Total
183
490
1553
109212
14004
12010
114324

2020-10-29 10:12