CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DEVA
Deva 330084, 22 Decembrie 58, jud. HD, cod fiscal 4374385, e-mail: spjudeva1@gmail.comCentrala: 0254215051, 
Centrala: 0254215051, 0254213120, 0254227070, 0254222033, 0254217799, 0734661888, 0372100145

Cauta

Secţiile spitalului

Contact

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA

Adresa: 22 Decembrie, nr. 58

Deva, 330084, Jud. HD

E-mail: spjudeva1@gmail.com

Secretariat: 0254.214.616

Fax: 0254.212.516

Centrala telefonica:

0254.215051
0254.213120
0254.227070
0254.222033
0254.217799
0734.661888
0372.100145
0372.100146
0372.100.147

Fisier:
0732.570333
0254.215051 int. 158

 
   
 
 
 
 
 
 
 • Lege nr. 371/2006
  pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 
 
 
 
 
 • ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013
  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
 
 
 • ORDIN Nr. 423/191 din 29 martie 2013
  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014*)
 
 
 
 
 • HOTĂRÂRE Nr. 117 din 27 martie 2013
  pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014
 
 • Ordinul comun nr. 622-214/14 iunie 2012
  privind modificarea si completarea Ordinului M.S. si al Presedintelui CNAS nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1389/2010.
 
 
 • ORDIN nr. 632 din 1 iunie 2006
  pentru aprobarea modelului declaratiei de interese, al declaratiei referitoare la incompatibilitati si al declaratiei de avere
 
 
 • Hotararea nr 909 din 14 septembrie 2011
  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr 451/2004.
 
 • Ordinul MS nr. 1011/2011
  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate.
 
 • Ordinul nr. 1117/2010
  privind aprobarea listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele nationale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop lucrativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2010
 
 • Ordinul nr.430/470 din 12 mai 2010
  pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • Precizari.
 
 

Program audiente

Program audiențe
Manager Spital Județean Deva

Dr. Stoica Mariș Emil
Marți orele 11:00-13:00
Joi orele 11:00-13:00

Programari

Programări ambulatoriu de specialitate

Telefon mobil: 0732.570.333

Telefon: 0791.011.079

Centrala telefonica:

0254/213120

0254/215051

0254/223033

0254/227070

 int. 158

Interval orar: 12.00-15.00

Programări neurologie pediatrica

Dr. Balea Mădălina
Tel. 0790123087

Dr. Pop Luminița
Tel. 0774568942

Programări ambulatoriu pediatrie:

Tel. 0790268975

Programări RMN

Tel. 0723.673.690

Programare în ambulator la consultații și la procedurile de fizioterapie

Tel.0734.996.883

Cabinetul de Oncologie Ambulator de specialitate

Tel.:0734.661.892

Oncologie spitalizare de zi

0728 965 687

Programari Ambulatoriu Reumatologie

Luni – Vineri , Ora 7 – 9  

Dr. Velcherean Nicola Mihaela

Dr. Miclaus Radu

Tel. 0791.011060

Program transplant

Feedback pacienti

feedback22

Informatii apartinatori

ATI COVID:
0734996864

Boli infecțioase COVID:
0734.661.887

Pneumologie COVID:
0734.996.880
Medicina Interna COVID:
0722 227785 
ATI: 0734996861
ATI Suspecti: 0734996815
Cardiologie: 0734996870
Chirurgie Plastica: 0734661900
Oftalmologie: 0734996850
ORL: 0734996884
Ortopedie: 0734996869
Urologie: 0734996817
CSM Copii: 0734996862
CSM Adulti: 0731222221

INFOCONS

InfoCons 1 jpg

Certificate ISO

Arhivă anunţuri

connect1

Vizitatori

1319736
Azi
Ieri
Saptamana aceasta
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
Total
490
1394
1884
1306400
40776
41372
1319736

2024-02-27 11:39

Spital Deva Facebook