SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DEVA
Deva, cod 330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud. Hunedoara, cod fiscal 4374385, e-mail: spjudeva1@gmail.com
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Secretariat: tel.: 0254/214616, fax: 0254/212516, Centrala telefonică: 0254/227070. 0254/217799, 0254/661888

Spital Deva Facebook

Secţiile spitalului

Contact

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA

Adresa: Strada 22 Decembrie, nr. 58

Deva, 330084

Jud. Hunedoara

E-mail: spjudeva1@gmail.com

Secretariat: 0254.214.616

Fax: 0254.212.516

Centrala telefonica:

0254.227.070

0254.217799

0254.661.888

PROGRAM DE VOLUNTARIAT

PROGRAM DE VOLUNTARIAT

DECIZIA NR. 260

din data de 26.07.2017

Managerul Spitalului Judetean de Urgenţă Deva numit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 428/19.07.2017,

Având în vedere :

Ø  prevederile Legii nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, publicata in M.Of. nr.469/26.06.2014, cu modificari si completari ulterioare,

Ø  prevederile ORDINULUISECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice,publicata in M.Of. nr.444/22 iunie 2015, cu modificari si completari ulterioare,

Ø  procedurile de implementare a sistemului de management al calitatii, al mediului si sanatatii si securitatii ocupationale si siguranta alimentului la nivelul unitatii noastre, respectiv gestionarea si administrarea  diverselor activitati specifice ale  organizatiei,  astfel incat aceasta sa fie capabila sa ofere satisfactii pacientilor si calitate marita serviciilor medicale  acordate acestora, precum si monitorizarea aplicarii efective a Manualului Calitatii -  documentatie care prezinta modul cum sunt operate si controlate diversele procese din organizatie si aplicarea procedurilor stabilite, precum si  modul cum se planifica, realizeaza, controleaza si  corecteaza/imbunatatesc urmatoarele procese: controlul documentelor; controlul inregistrarilor; auditul intern al calitatii; controlul produsului neconform; actiunile corective; actiunile preventive s.a.,

In baza prerogativelor atribuite managerului prin Contractul de management nr.10390/20.07.2017,

D E C I D E:

ART.1

al.(1) Incepand cu data de 01.08.2014 Spitalul Judetean de Urgenta Deva a organizat programul de voluntariat „ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATE !”  asumandu-si  responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera noastră de activitate şi competenţă, asumându-şi datoria de a oferi o experienţă de voluntariat de calitate, prin coordonarea corectă şi eficientă a voluntarilor, pentru susţinerea şi dezvoltarea voluntariatului în vederea creşterii contribuţiei sale la dezvoltarea societăţii noastre.

al.(2) Decizia Managerului nr.308/01.08.2014 prin care a fost aprobat GHIDUL VOLUNTARILOR Editia I-a si anexele corespunzatoare, prin care au fost desemnati COORDONATORUL VOLUNTARILOR si supervizorii activitatii de voluntariat, prin care a fost dispusa  completareaREGULAMENTULUI INTERN al unitatiiin conformitate cu  prevederile  Legii nr.78/2014  privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, se anuleaza, fiind inlocuita de prezenta Decizie, cu aplicabilitate de la data emiterii deciziei.

ART.2

al.(1COORDONATORUL VOLUNTARILORdesemnat de catre conducerea unitatii este D-na Director ingrijiri EMILIA DOAGA PRUNA, care indeplineste sarcinile legate de coordonarea si administrarea activitatii voluntarilor in cadrul organizatiei noastre.

al.(2) In indeplinirea sarcinilor si atributiilor, COORDONATORUL VOLUNTARILOR, va fi sprijinit de D-na IULIA BARTAN – consilier juridic, care va gestiona si arhiva toate documentele dosarelor de voluntariat in conformitate cu prevederile legale in domeniu.

ART.3.

al.(1) În funcţie de sectia/compartimentul medical unde se efectueaza voluntariatul, sunt desemnati urmatorii supervizori :

Sectia/compartimen-tul medical

SUPERVIZOR 1

(nume si prenume)

SUPERVIZOR 2

(nume si prenume)

 UPU-SMURD

 As.sef. VASILICA POP

 As.med.pr. LILIANA ADESPEI

 As.med.pr. ANGELICA CĂCEU

 GINECOLOGIE

 As.sef. MIHAELA MARIA CORDEA

 As.med.pr. SILVANA FOLTUŢ

 As.med.pr. IULIANA FARCAŞ

 CHIRURGIE GENERALA

 As.sef. LILIANA DANIELA COCOTA

 As.med.pr. MAGDOLNA SZABO

 As.med.pr. CLAUDIA CIOMAG

 INTERNE I

 As.sef. SIMONA IOANI

 As.med.pr. SIMONA LUPULESCU

 INTERNE II

 As.sef. EMILIA CLEJ

 As.med.pr. FLORINA FRENTIU

 CHIRURGIE PLASTICA

 As.med.pr. OLIMPIA DEACONU

 As.med.pr. CAMELIA FLOREA

 NEUROLOGIE

 As.sef. DANIELA CHIFOR

 As.med.pr. MIHAELA SIRB

 As.med.pr. CRISTINA ŞATALAN

 ONCOLOGIE

 As.sef. MIOARA LAZEA

 As.med.pr. LAURA MORARU

 As.med.pr. FLORINA MOŢOC

 OFTALMOLOGIE

 As.sef. ILDIKO HAJDU

 As.med.pr. MIHAELA BUMBU

 ORL

 As.sef. FLORICA MARINELA STĂNCULESCU

 As.med.pr. BRIGITTA SZATMARI

 ORTOPEDIE

 As.med.pr. SIMONA CODOBAN

 As.med.pr. ALINA ŞTEFAN

 UROLOGIE

 As.med.pr. STRATICA MANUELA CARMEN

 As.med.pr. SOMAN ALINA LIVIA

 BOLI INFECTIOASE

 As.med.pr. SORINA LIGELA NELEGA

 As.med.pr. ALINA LUGOJAN

 PNEUMOLOGIE

 As.med.pr. BIANCA IOSEFINA URECHE

 As.med.pr. LIANA JUDE

 FARMACIE

 Farm. SIMONA AVRAM

 As.med.pr. EMILIA ZÎRNEA

 BFT-asistenti medicali

 As.med.pr. CLAUDIA STEFANIA COTIGA - sectie

 As.med.pr. CARMEN MARIA MUSTE - laborator

 BFT-maseuri

 Fiziokinetoterapeut ALIN BUCULESCU

-

 BFT-kinetoterapeuti

 Kinetoterapeut FLORINA IGNA

-

al.(2) Supervizorii desemnatiau urmatoarele obligatii principale fata de voluntar :

a). sa-i ofere o relaţie de sprijin şi o perspectivă critică din punct de vedere profesional;

b). sa-i ofere o îndrumare profesională concretă;

c). sa faca legătura între teorie şi practică;

d). sa-i creeze modalităţi organizate pentru însuşirea de noi cunoştinţe;

e). sa-i ofere un feed-back evaluativ încurajator, în condiţii lipsite de stres;

f). sa-i evalueze periodic nivelul de pregatire in functie de standardele ocupationale ale ocupatieisiin raport cu obiectivele initiale stabilite in Fisa de voluntariat;

g). sa-i asigure dezvoltarea competentelor profesionale si a abilitatilor sociale;

h). sa-l indrume pe tot parcursul desfasurarii activitatii de voluntariat;

i). sa-i monitorizeze in timp progresul atins fata de obiectivele propuse.

ART.4. Se aproba GHIDUL VOLUNTARILOR 2017 Editia a II-a si anexele corespunzatoare , elaborat in vederea implementarii procedurate a activitatii de voluntariat in organizatia noastra. Ghidul reprezinta o instruire initiala a oricarui candidat care doreste sa devina voluntar in cadrul programului nostru de voluntariat, precum si un document util pus la dispozitia supervizorilor desemnati pentru desfasurarea corecta a programului de voluntariat.

ART.5.Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se obliga COORDONATORUL VOLUNTARILOR si supervizorii desemnati.

Art.6.Prezenta decizie se comunică persoanelor desemnate, secretariatului managerului, serviciului RUNOS, biroului de management al calitatii si membrilor COMISIEI DE MONITORIZARE A CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL al unităţii sanitare.

                                   Manager,                             

               ADINA ILEANA PERA STEFANIE               

                                                                         Intocmit si avizat legalitate,

                                                                                          Consilier juridic Bărţan Iulia

 

   1.  Decizie 260 din 26.07.2017 pdf2
   2.  Ghidul voluntarului 2017 ed.II pdf2
   3.  Anexa 1 - Cerere inscriere voluntar pdf2
   4.  Anexa 1.1 - Consimtamant prelucrare date pdf2
   5.  Anexa 2 - Contract voluntariat pdf2
   6.  Anexa 3.1 - Fisa voluntar AMG pdf2
   7.  Anexa 3.2 - Fisa voluntar UPU-SMURD pdf2
   8.  Anexa 3.3 - Fisa voluntar AMF pdf2
   9.  Anexa 3.4 - Fisa voluntar BFT pdf2
 10.  Anexa 3.5 - Fisa voluntar MASEUR pdf2
 11.  Anexa 3.6 - Fisa voluntar KINETO SS pdf2
 12.  Anexa 4 - Fisa SSM pdf2
 13.  Anexa 5 nou - Evidenta lunara a activitatii voluntarului pdf2
 14.  Anexa 6.1 - Formular evaluare AMG pdf2
 15.  Anexa 6.2 - Formular evaluare AMF pdf2
 16.  Anexa 6.3 - Formular evaluare BFT pdf2
 17.  Anexa 6.4 - Formular evaluare MASEUR pdf2
 18.  Anexa 6.5 - Formular evaluare KINETO SS pdf2
 19.  Anexa 7 - Certificat voluntariat pdf2
 20.  Anexa 8 - Raport activitate pdf2
 21.  Anexa 9 Evaluare program voluntariat pdf2

 

 

Programari ambulatoriu

Programări ambulatoriu de specialitate

Telefon mobil: 0732.570.333

Telefon fix: 0254.212.005

Centrala telefonica:

0254/213120

0254/215051

0254/223033

0254/227070

 int. 158

Programari

Programări neurologie pediatrica

Dr. Balea Mădălina
Tel. 0790123087

Dr. Pop Luminița
Tel. 0771011857

Programări ambulatoriu pediatrie:

Tel. 0790268975

Programări RMN

Tel. 0723.673.690

Feedback pacienti

feedback22

Telefoane sectii - informatii apartinatori

ATI COVID:
0734996864

Boli infecțioase COVID:
0734.661.887

Pneumologie COVID:
0734.996.880
ATI: 0734996861
ATI Suspecti: 0734996815
Cardiologie: 0734996870
Chirurgie Plastica: 0734661900
Oftalmologie: 0734996850
ORL: 0734996884
Ortopedie: 0734996869
Urologie: 0734996817

Certificate ISO

Program transplant

Vizitatori

237639
Azi
Ieri
Saptamana aceasta
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
Total
109
979
4358
228062
12417
23881
237639

2021-04-17 02:58