Cod Program National de SanatatePrograme Naţionale de Sanatate gestionate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sanatate
1.1Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA și tratamentul postexpunere
1.2Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza
3.1Subproaramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice
5Programul naţional de diabet zaharat
6.2Hemofilie, Talasemie
6.3Boli rare Sindrom de imunodeficiență primară
8Programul naţional de boli endocrine
9Programul naţional de ortopedie
11Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică